Proxectos | Proxecto Albergue
Proxecto Albergue
1
O obxectivo da propiedade foi recrear unha fábrica abandonada na natureza. De aí o seu teito pintado a man simulando un ceo con lámpadas nube, as súas paredes derruídas que deixan ver o bosque no que se atopa a fábrica, as súas columnas irregulares que separan a zona común da recepción, a cal está composta por diferentes madeiras apiladas e armarios perforados oxidados,...etc. Na zona dos dormitorios tamén se fai unha chiscadela a creatividade do proxecto convertindo as camas en contenedores apilados como nos poderíamos atopar nunha fábrica real.
EMPRESA    |     OFERTAS    |     PROXECTOS    |     LIGAZÓNS    |     CONTACTAR    |     UBICACIÓN